พาสินี ลิ่มอติบูลย์
พาสินี ลิ่มอติบูลย์
H!List

พาสินี ลิ่มอติบูลย์

ประธานกรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

คุณ พาสินี ลิ่มอติบูลย์ บุตรสาวคนโตของ คุณพงส์ สารสิน และ คุณหญิงมาลินี วรรณพฤกษ์ เป็นพี่สาวของ คุณวัลลิยา ปังศรีวงศ์ และ คุณพรวุฒิ สารสิน

พาสินี ลิ่มอติบูลย์

คุณไก่จบปริญญาตรีอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สื่อสารมวลชน Boston University  สหรัฐอเมริกา

พาสินี ลิ่มอติบูลย์

นอกจากดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัดแล้ว คุณไก่ยังเป็นกรรมการอีกหลายบริษัท  อาทิ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด รวมทั้งกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  กรรมการมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร

พาสินี ลิ่มอติบูลย์

สมรสกับ คุณสุเมธ ลิ่มอติบูลย์ เจ้าของและผู้บริหารบริษัท Kim Pai Group ผลิตบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสากล มีทายาทคือ คุณกุ๊กกุ๊ก-สุรัชนี และคุณแก๊ป-สุรภาพ ลิ่มอติบูลย์ และมีความสุขกับหลานอีก 2 คน