Home > Hello Lists > ปวิตา โตทับเที่ยง

ปวิตา โตทับเที่ยง

Corporate Communication Director บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
243.ปวิตา โตทับเที่ยง-2

คุณแอร์-ปวิตา โตทับเที่ยง’ จบปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์ ความรักเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เธอพร้อมจะเรียนรู้และเผชิญกับสิ่งต่างๆ เธอขับเคลื่อนโปรเจกต์ ‘Open the can, open your mind’ มาเปิดกระป๋อง เปิดใจพร้อมพัฒนาไปข้างหน้าด้วยกัน สร้าง mindset ให้กับบุคลากร ด้วยการพัฒนา Soft Skill ที่เปรียบเหมือนหัวใจ และ Hard Skill ที่เปรียบเหมือนสมอง เพราะเชื่อว่าทุกคน ‘สามารถ’ ร่วมมือ เปิดมุมมอง สร้างประสบการณ์ใหม่ เพื่อเติบโตเป็นหนึ่งเดียว ปีที่ผ่านมามีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้ ‘ปุ้มปุ้ย’ สดใสและทันสมัยขึ้น รวมทั้งแคมเปญเปิด (หอย) ลายเพิ่มรสชาติ เธอกล่าวว่า “เพราะปุ้มปุ้ยอยากสร้างรอยยิ้มให้มื้ออาหารของทุกคน” 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.