Home > Hello Lists > ปาวา นาคาศัย

ปาวา นาคาศัย

b37

แฟชั่นนิสต้าสาว คุณเบอร์ดี้-ปาวา นาคาศัย ลูกสาวคนโตของคุณอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับคุณพรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จบปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาฯ ด้วยความหลงใหลในแฟชั่นจึงริเริ่มสร้างธุรกิจแบรนด์เครื่องประดับ Parva Collection แบรนด์เสื้อผ้า PARV Studio และร้านมัลติแบรนด์ Solid State แม้ประสบวิกฤติโควิด-19 ต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบ และเน้นกลยุทธ์ออนไลน์ นอกจากนี้ยังนำกิจกรรมที่ชื่นชอบอย่างการดำน้ำ ฝึกฝนจนได้เป็น Dive Master Trainee ก่อเกิดแรงบันดาลใจรังสรรค์อีกหนึ่งธุรกิจอย่างเรือสำหรับดำน้ำ Vanora Liveaboard ออกแบบและสร้างมาตรฐานระดับเวิลด์คลาส พร้อมเปิดปลายปีหน้า

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.