Home > Hello Lists > พิมพ์ จารุเศรนี

พิมพ์ จารุเศรนี

326.พิมพ์-จารุเศรนี2_570x570_acf_cropped

บุตรีของคุณสุรางค์ บุนนาค กับ ร.. ธรรมนูญ จารุเศรนี หลานของ พล.. สุรจิตร จารุเศรนี ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด หรือ ‘นมตรามะลิ’ คุณพิมพ์ จารุเศรนี ได้รับมรดกเป็นหุ้นจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นเธอได้ขอซื้อหุ้นและเข้าบริหารจนปรับโครงสร้างและแก้ปัญหาหนี้สินให้บริษัทสำเร็จ ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท อุตสาหกรรมนมไทยและอีก 2 บริษัทในเครือ นอกจากผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว คุณพิมพ์ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมจนได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ปี 2558 สาขานักธุรกิจ จากสภาสตรีแห่งชาติฯ เธอมีบุตรสาวและบุตรชาย คือ คุณจุฑญาดา และคุณพิชญเทพ ยุกตะเสวี ที่เพิ่งคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก Royal Holloway, University of London