Home > Hello Lists > พิมภัทร์ ยมนาค

พิมภัทร์ ยมนาค

b162

คุณพิม-พิมภัทร์ ยมนาค ลูกสาวคนโตของ รศ. ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา TACE จำกัด กับคุณภัทราดา ยมนาค ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep จบปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา M.Ed. International Education Administration, Endicott College สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันบริหารโรงเรียนในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ล่าสุดได้ริเริ่มโปรเจกต์ศูนย์การเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ด้วยตระหนักได้ว่าสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ ควรใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ด้านไลฟ์สไตล์ชื่นชอบแฟชั่นและการออก แบบเสื้อผ้า จึงร่วมก่อตั้งแบรนด์ Peppermint & Co. คุณพิมสมรสกับคุณธราธร วงศ์ประศาธน์ มีลูกสาว1 คน คือ น้องพิพพา

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.