Home > Hello Lists > พิมภัทร์ ยมนาค 

พิมภัทร์ ยมนาค 

Assistant School Director, Bangkok Prep
300.พิมภัทร์ ยมนาค-2

ด้วยตระหนักได้ว่าสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตและธุรกิจควรใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ‘คุณพิม-พิมภัทร์ ยมนาค’ จึงได้ริเริ่มโปรเจกต์ศูนย์การเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน Bangkok Prep ปัจจุบันเธอบริหารโรงเรียนในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณพิมเป็นลูกสาวคนโตของ รศ. ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา TACE จำกัด กับคุณภัทราดา ยมนาค ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep เธอจบปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา M.Ed. International Education Administration, Endicott College สหรัฐอเมริกา คุณพิมชื่นชอบแฟชั่นและการออกแบบเสื้อผ้าเป็นพิเศษ จึงร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์ Peppermint & Co. เธอสมรสกับ ‘คุณธราธร วงศ์ประศาธน์’ มีลูกสาว 1 คน คือ น้องพิพพา

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.