Home > Hello Lists > พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา

พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา

331.พิมพ์พยัพ-ศรีกาญจนา2_570x570_acf_cropped

บุตรสาวคนกลางของคุณจุลพยัพ ศรีกาญจนา แห่งเอเชียประกันภัย และคุณยูกินราวดี แห่ง Pendulum คุณพิมพ์พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา จบปริญญาตรีด้านสังคมวิทยาจาก University of Warwick ปริญญาโท ด้าน International Management ที่ Royal Holloway, University of London ปัจจุบันเธอเข้ามาช่วยดูแลธุรกิจ ‘ร้านอาหารนารา’ ของครอบครัว โดยศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เช่น การลดการสร้างขยะ การลดใช้ Single-Use Plastic การสนับสนุนชุมชนให้ทำเกษตรแบบยั่งยืน การจัดการ Food Waste ของร้านอาหาร โดยหาจุดตรงกลางที่ทำให้เรื่อง Eco ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน เธอชอบท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ โดยเฉพาะการดำน้ำ ล่าสุดเธอกำลังเข้าสู่วงการปั่นจักรยานตามคุณแม่และคุณน้า (คุณยูมิ เคียงศิริ)