Home > Hello Lists > พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 

พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 

Chairman, Rende Development
294.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์-2

‘คุณเอม-พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์’ สำเร็จปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Cass Business School, City University of London อังกฤษ ช่วงปีที่ผ่านมาคุณเอมให้ความสำคัญกับทุกบทบาทในชีวิต เธอเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ ด้วยการมองหา Business Model ใหม่ๆ และโฟกัสเรื่องการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการสื่อสารภายในอย่างแข็งแรงนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมให้คนไทยมีคุณสมบัติความเป็นพลเมืองโลกผ่านมูลนิธิไทยคม สานต่อเจตนารมณ์ที่คุณพ่อได้ทำมาตลอดระยะเวลา 30 ปี ด้านครอบครัวสมรสกับ ‘คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์’ มีลูกสาวฝาแฝด น้องเอมิ น้องนานิ และลูกชายน้องวาคิณ เธอพร้อมเรียนรู้และเติบโตไปกับลูกๆ แต่ก็ยังแบ่งเวลาออกกำลังกาย และดูแลจิตใจภายใน เพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิต

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.