Home > Hello Lists > พินทองทา คุณากรวงศ์

พินทองทา คุณากรวงศ์

_571x570_acf_cropped-1

คุณเอม- พินทองทา คุณากรวงศ์ บุตรสาวคนกลางของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ คุณเอมสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจจาก CASS Business School, City University ประเทศอังกฤษ  สมรสกับ คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซี แอสเสท มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือน้องเอมิ น้องนานิ สองสาวฝาแฝด และลูกชายคนเล็ก น้องวาคิณ

ปัจจุบัน คุณเอมดูแลธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก นอกจากนี้ เธอยังสานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม ซึ่งได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเด็กๆ มาตลอดกว่า 25 ปี โดยมุ่งเน้นการให้โอกาสและสร้างอนาคตกับเด็กไทย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.