Home > Hello Lists > ปิยะ อัจฉริยศรีพงศ์

ปิยะ อัจฉริยศรีพงศ์

b45

ผู้บริหาร Gems Pavilion แบรนด์เครื่องประดับไฟน์จิวเวลรี่เบอร์ต้นๆ ของประเทศไทย คุณท็อป-ปิยะ อัจฉริยศรีพงศ์ บุตรคนที่ 2 ของคุณแม่วลัยศรี หลังจากร่วมก่อตั้งและพา Gems Pavilion เติบโตมาครบ 25 ปี ในปีที่ผ่านมาคุณท็อปยังคงตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุกวัน ในอีกด้านหนึ่ง เขาหลงใหลในงานศิลปะ เสาะหาสะสมสำหรับบ้านที่กำลังสร้าง โดยมีวิธีการเลือกสรรชิ้นงานเช่นเดียวกับเพชรพลอย คือ Love at first sight ด้วยเชื่อว่ายิ่งดูนานจะยิ่งสวยขึ้น ในเวลาว่าง คุณท็อปมักจะออกเดินทางศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็น ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย และกำแพงเพชร ที่ก่อนหน้าอาจหาโอกาสเดินทางไปคนเดียวได้ยาก

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.