Home > Hello Lists > พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล

พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล

b97

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมความงาม คุณหมอพลอย-พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล บ่มเพาะความรู้ด้านเวชศาสตร์ความงามจากหลายสถาบัน เช่น Tohoku University ญี่ปุ่น, American Academy of Antiaging Medicine สหรัฐอเมริกา, International Membership of Korean College of Cosmetic Surgery เกาหลีใต้ เป็นต้น คุณหมอพลอยเคยเป็นแพทย์อาสาของสภากาชาดไทย โดยปฏิบัติภารกิจที่สถานีกาชาดในอำเภอหัวหินนานถึง 9 ปี ก่อนก่อตั้งคลินิกความงามลลลนา และได้ขยายธุรกิจเปิดบริษัท Beautytech ซึ่งเป็นสกินแคร์ระดับพรีเมียมและบริษัท The Healthy Drink คุณหมอพลอยชื่นชอบการ staycation เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อทบทวนความรู้ และเธอวางแผนมีลูกน่ารักๆ 1 – 2 คน

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.