Home > Hello Lists > พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์

พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์

b64

คุณไผ่-พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ ทายาทของคุณธีระพงศ์ และคุณวัลลิยา ปังศรีวงศ์ มีคู่แฝดคือ คุณพร้าว-พงศ์ศิษฏ์ ปังศรีวงศ์ เป็นน้องชายของคุณแวว-ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล ทายาทธุรกิจในเครือเกษมกิจ เจ้าของโรงแรมเคป แคนทารี กรุ๊ป และคามิโอ กรุ๊ป คุณไผ่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก Princeton University หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในไอวีลีกของสหรัฐอเมริกา สามารถสื่อสารได้ 4 ภาษาคือ ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน คุณไผ่เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานที่บริษัทชั้นนำอย่าง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ในฐานะนักวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ ก่อนจะเข้ามาช่วยคุณพ่อดูแลด้านการเงินและพัฒนาระบบบัญชีของบริษัทในเครือให้ทันสมัย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.