Home > Hello Lists > ม.ล.ภูมิใจ ชุมพล

ม.ล.ภูมิใจ ชุมพล

c37

คุณปุ๊ม-ม.ล.ภูมิใจ ชุมพล ราชสกุลหนุ่มผู้เปี่ยมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก Saint Martin’s School of Art มหาวิทยาลัยลอนดอน คุณปุ๊มมีผลงานออกแบบสร้างชื่อจำนวนมาก อาทิ ห้องขาวในทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษ ทั้งยังเพิ่งได้ร่วมงานกับ Architectural Digest Italia นำผลงานการออกแบบบ้านขึ้นปกนิตยสาร AD Italia ฉบับ May 2021 รวมถึงสวน Agalico และสตูดิโอให้เช่าที่มักปรากฏในสื่ออยู่เนืองๆ ในอีกด้านหนึ่ง คุณปุ๊มก่อตั้งมูลนิธิหม่อมหลวงภูมิใจ ชุมพล มอบทุนการศึกษาหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร จุฑาธุช งานอดิเรกของคุณปุ๊ม คือการสะสมรูปภาพและศิลปวัตถุที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ รวมถึงสิ่งทอโบราณ ที่มีอายุตั้งแต่อยุธยาตอนกลางถึงปัจจุบัน

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.