Home > Hello Lists > ประยุทธ มหากิจศิริ

ประยุทธ มหากิจศิริ

255.ประยุทธ-มหากิจศิริ-2_570x570_acf_cropped

อาณาจักรแสนล้านอย่าง ‘พีเอ็ม กรุ๊ป’ อันมีจุดกำเนิดจากการที่ คุณประยุทธ มหากิจศิริ เดินทางไปศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจที่ University of San Diego สหรัฐอเมริกา ประเทศซึ่งหล่อหลอมวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของเขา กระทั่งเมื่อกลับเมืองไทย คุณประยุทธได้ตั้งโรงงานเพื่อผลิตกาแฟสำเร็จรูปให้กับ Nescafe แบรนด์ดังจากสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนั้น จนได้รับฉายาว่า ‘เจ้าสัวเนสกาแฟ’ มากว่า 4 ทศวรรษ ก่อนจะเพิ่มเติมธุรกิจเหล็ก ทองแดง อสังหาริมทรัพย์ สนามกอล์ฟ การขนส่งสินค้า พลังงาน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านอาหารและเครื่องดื่มในเวลาต่อมา

ด้านครอบครัว คุณประยุทธสมรสกับคุณสุวิมล มหากิจศิริ มีบุตรชายและหญิงด้วยกัน 3 คน คือคุณอุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ และคุณอุษณา มหากิจศิริ ทัพพะรังสี โดยทุกวันนี้ ลูกๆ ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อน ‘พีเอ็ม กรุ๊ป’ โดยมีคุณประยุทธเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เขาจึงมีเวลาเล่นเทนนิสและตีกอล์ฟเป็นประจำ กีฬาละ 3 วันต่อสัปดาห์ จนสามารถคว้าแชมป์เทนนิสและกอล์ฟของราชกรีฑาสโมสรมาเป็นผลสำเร็จ ทั้งยังเพิ่มเติมการเรียนดนตรีสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่อยู่เสมอ เรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้ตารางชีวิตเว้นว่างแม้เข้าสู่วัยเกษียณ