Home > Hello Lists > พริษฐ์ จิตตโรภาส

พริษฐ์ จิตตโรภาส

296.พริษฐ์-จิตตโรภาส2_570x570_acf_cropped

ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส..พรรคพลังประชารัฐ คุณเคิร์ฟพริษฐ์ จิตตโรภาส ชายหนุ่มผู้มีใจรักการท่องเที่ยว การดำน้ำ งานศิลปะการถ่ายภาพ และหลงใหลในสูทสไตล์ผู้ดีอังกฤษสุดๆ เขาจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Exeter และปริญญาโทจาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน คุณเคิร์ฟมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น นอกจากลงพื้นที่ช่วยงานคุณแม่ที่เขตวัฒนาและคลองเตยแล้ว เขายังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นเลขานุการ กรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนเวลาว่างจากการทำงาน คุณเคิร์ฟยังคงแบ่งเวลาดูแลตัวเอง เล่นครอสฟิต และหาโอกาสไปดำน้ำอยู่เสมอ