Home > Hello Lists > รรินทร์ ทองมา  

รรินทร์ ทองมา  

CEO, Christina Grey Group
381.รรินทร์ ทองมา-2

ถึงแม้ปีที่ผ่านมา จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว แต่สำหรับ ‘คุณต้า-รรินทร์ ทองมา’ ถือเป็นปีที่ดีมากๆ เพราะทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้ง สำหรับแบรนด์รองเท้า O&B ได้ไปจับมือกับ POEM ทำรองเท้าเจ้าสาว ที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และร่วมกับคุณอูน-ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ แห่ง Diamond Grains ทำรองเท้าแตะ Raccoon TRux Collection  เร็วๆ นี้มีแผนจะเปิดแบรนด์ Pony Stone ในแง่ชีวิตส่วนตัว คุณต้าได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมจริงจัง มีความสุขกับการได้เดินจงกรม นั่งสมาธิฟังธรรม อ่านพระสูตรทั้งวัน ทุกเวลา ซึ่งโชคดีที่ครอบครัวเข้าใจและทีมงานก็พร้อมสนับสนุน ทำให้ธุรกิจยังเดินหน้าและเติบโตไปตามแผนที่วางไว้

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.