Home > Hello Lists > รุจิราภรณ์ หวั่งหลี

รุจิราภรณ์ หวั่งหลี

c115

คุณเปี๊ยะ-รุจิราภรณ์ หวั่งหลี แม่ทัพหญิงแห่ง PIA Interior บริษัทออกแบบตกแต่งภายในที่ได้รับการยอมรับในวงการ โดยมีทีมผู้บริหารเป็นคนไทยทั้งหมด ล่าสุดได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2021 สาขา Honor Awards จัดโดย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับองค์กรภาครัฐและองค์กรวิชาชีพ คุณเปี๊ยะเป็นภรรยาคนเก่งของคุณสุจินต์ หวั่งหลี ผู้อยู่เบื้องหลังการพลิกฟื้นท่าเรือเก่า ‘ฮวย จุ่ง ล้ง’ ของตระกูลบ้านหวั่งหลี ปัจจุบันได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา มอบให้นักเรียน นักศึกษา โดยมุ่งหวังว่าเงินทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมให้กับประเทศชาติต่อไป

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.