Home > Hello Lists > สันติ ภิรมย์ภักดี 

สันติ ภิรมย์ภักดี 

499.สันติ-ภิรมย์ภักดี12_570x570_acf_cropped

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลภิรมย์ภักดี ผู้นำองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจแสนล้านจนเติบใหญ่และแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปมากมาย คุณสันติ ภิรมย์ภักดี เป็นนักธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกมิติ ทั้งการช่วยเหลือสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความรู้ และเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนวงการกีฬาไทยจนประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความยั่งยืน คุณสันติเป็นดั่งผู้ปิดทองหลังพระ ด้วยบุคลิกที่ชอบทำมากกว่าพูด ชอบช่วยเหลือและอุปถัมภ์ผู้คนมากมาย ทุกวันนี้ความสุขของเขา คือการเป็นผู้นำที่นำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน รวมถึงการเป็นผู้ให้เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความสุข 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.