Home > Hello Lists > สนั่น อังอุบลกุล

สนั่น อังอุบลกุล

d18

ด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เพียบพร้อม คุณสนั่น อังอุบลกุล ดีกรีปริญญาตรี บริหารธุรกิจจาก Oglethorpe University สหรัฐอเมริกา จึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งล่าสุดเป็นประธานหอการค้า ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีภารกิจสำคัญในการผลักดันมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย เสนอความร่วมมือภาคเอกชนในการช่วยภาครัฐควบคุมการระบาดของโควิด-19 จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนภาคเอกชน และผลักดันมาตรการช่วย SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนี้คุณสนั่นยังมีบทบาทอื่นๆ เช่น กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย ประธานร่วมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นต้น ด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล มีบุตร 4 คน คือ คุณหมู-ดร.การัณย์ คุณโอ๋-ปิยะพร คุณสณ-นิธินันท์ และคุณสัน-ชไมพร อังอุบลกุล

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.