Home > Hello Lists > สาธิตา จิรพัฒนกุล

สาธิตา จิรพัฒนกุล

Assistant to President, Lactasoy Company Limited
501

ทายาทรุ่นที่ 3 แห่งแลคตาซอย คุณไข่หวาน-สาธิตา จิรพัฒนกุล ลูกสาวของ คุณสามารถ จิรพัฒนกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แลคตาซอย จำกัด และคุณมันทนา จิรพัฒนกุล จบการศึกษาด้าน Management, University of Exeter ประเทศอังกฤษ เธอเข้ามาช่วยบริหารด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับภาครัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงสิ่งสำคัญในการทำงาน คือการสร้างความสมดุล เพื่อผลลัพธ์ที่ดี พยายามไม่ทำงานหนักจนเกิดความเครียด พร้อมยึดหลักปรัชญา Growth Mindset เชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก หากมีกรอบความคิดที่ถูกต้อง เวลาว่างจะเดินทางท่องเที่ยวเติมพลังเสริมความผ่อนคลายให้ชีวิต

Tags
HiList
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.