Home > Hello Lists > สาวิตรี โรจนพฤกษ์

สาวิตรี โรจนพฤกษ์

MC
493.สาวิตรี โรจนพฤกษ์-2

พิธีกรคนเก่ง คุณจูน-สาวิตรี โรจนพฤกษ์ เพราะนอกจากจะบุคลิกดี น้ำเสียงน่าฟัง เธอยังถนัดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย จึงทำให้มีงานเข้ามาไม่ขาดสายและโลดแล่นในสายงานพิธีกรได้อย่างยาวนาน ด้านไลฟ์สไตล์ ปีนี้คุณจูนได้กลับมาเอนจอยกับการเดินทาง และการตระเวนชิมอาหารอร่อย รีวิวร้านโปรดอีกครั้ง หลังจากในช่วงปีที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์ที่ไม่อำนวย ทำให้ต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น ซึ่งก็มีข้อดี เพราะทำให้เธอได้มีโอกาสทำอาหารเองเกือบทุกวัน ได้ลองทําเมนูหลายๆ อย่างที่ไม่เคยทํามาก่อน และยังได้เริ่มหันมาดูแลรดน้ำต้นไม้ที่มีอยู่แล้วที่คอนโด ด้านการศึกษาคุณจูนจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.