Home > Hello Lists > พ.ต.ต. สงกรานต์ เตชะณรงค์

พ.ต.ต. สงกรานต์ เตชะณรงค์

d15

บุตรชายคนโตของคุณไพวงษ์ และคุณภัสรา เตชะณรงค์ เจ้าของอาณาจักรโบนันซ่า พ.ต.ต สงกรานต์ เตชะณรงค์ สารวัตรฝ่ายปฏิบัติการ กอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จบปริญญาตรี สาขาการเงินจาก University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทำให้มีเวลากับตัวเอง และมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นในการบริหารดูแลธุรกิจ ทั้งร้าน Daydreaming Café ร้าน Ash Khaoyai และโรงแรม Parco Khaoyai แต่ยังคงเดินหน้าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สร้างสนามสเกตบอร์ด Mali Pumptrack อีกทั้งยังทำหน้าที่คุณพ่อของน้องปีใหม่-เอวาริณ เตชะณรงค์ ที่มักจะมีกิจกรรมร่วมกันในวันว่าง นอกจากนี้ยังคำนึงถึงเรื่องสุขภาพ ฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ ทั้งปีนผาจำลอง ว่ายน้ำ และกำลังสนใจในการปั่นจักรยาน

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.