Home > Hello Lists > โศภนา เลวิจันทร์

โศภนา เลวิจันทร์

d11

‘Working women and Super mum’ คงเป็นคำจำกัดความของ คุณโศ-โศภนา เลวิจันทร์ เพราะไม่เพียงบริหารงานเคียงคู่คุณสามี คุณโอภาส เลวิจันทร์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacifica Group นำเข้าสินค้าชื่อดังอย่าง Coach MaxMara Birkenstock และ TAG Heuer เป็นต้น แต่ด้วยลูกทั้ง 3 คน น้องปัณณ์ น้องปรานต์ น้องโปรด เลวิจันทร์ ย้ายไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา ทำให้ต้องเดินทางและใช้เวลาอยู่ที่นั่นมากขึ้น อีกทั้งยังต้องบริหารงานท่ามกลางวิกฤติโควิด ซึ่งต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทำงานหนักขึ้น เพราะคุณโศเชื่อว่า ‘People is the most valuable asset of the company’ ด้านการศึกษาจบปริญญาตรีและโท ด้านการเงิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Golden Gate University สหรัฐอเมริกา

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.