ศรคม กิจประสาน
ศรคม กิจประสาน
H!List

ศรคม กิจประสาน

ประธานกลุ่มบริษัทในเครือกิจประสานกรุ๊ป

จบคณะครุศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นไปต่อปริญญาโทด้านการค้าระหว่างประเทศจาก University of La Verne สหรัฐอเมริกา คุณคมเปิดบริษัทของตัวเองและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือกิจประสานกรุ๊ป ซึ่งมีทั้งหมด 16 บริษัท ธุรกิจหลักได้แก่โรงแรม 4 แห่ง ท่าเทียบเรือยอชต์และอสังหาริมทรัพย์ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ด้านเกษตรกรรม สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน และบริษัทขนส่งสินค้า 

คุณคมแต่งงานกับ 'คุณศรีญา ยงสกุล' มีลูกสาว 1 คน คือคุณศรญา กิจประสาน