Home > Hello Lists > ศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย

ศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย

d03

นักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง คุณสัว-ศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย ดีกรีปริญญาตรี ด้าน Computer System Engineer จาก Boston University ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศจาก Thunderbird School of Global Management ของ Arizona State University นอกจากสายงานหลักด้านการตลาดออนไลน์ เขายังสนใจสายงานด้านดนตรี โดยลงขันกับเพื่อนสนิทเปิดค่ายเพลงชื่อ Five Four Records ในรอบปีที่ผ่านมา คุณสัวได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทั้งหมด และเริ่มโฟกัสอย่างลงลึกมากขึ้น พร้อมใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารอย่างมืออาชีพ ด้านชีวิตส่วนตัวเขาเป็นสามีที่น่ารักของคุณมัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย นักแสดงและศิลปินหญิงมากความสามารถ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.