Home > Hello Lists > สุวรรณา เอี่ยมพิกุล

สุวรรณา เอี่ยมพิกุล

d133

ผู้บริหารรุ่นที่ 2 ของ เบอร์แทรม ผู้ผลิตยาหม่องน้ำตำรับเก่าแก่ของไทย เซียงเพียวอิ๊ว คุณนา-สุวรรณา เอี่ยมพิกุล ลูกสาวคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่ Oregon State University สหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เล็ก ด้วยการช่วยบิดากรอกเซียงเพียวอิ๊วใส่ขวด เมื่อเรียนจบ ได้เข้าไปหาประสบการณ์ในธุรกิจต่างๆ ของครอบครัวอย่าง ธุรกิจสับปะรดกระป๋อง ธุรกิจเสื้อผ้า ก่อนเข้ามาดูแลธุรกิจที่เบอร์แทรมในฝ่ายส่งเสริมการตลาด เพื่อขยายไปต่างประเทศ รีแบรนดิ้งใหม่ให้กับเซียงเพียวอิ๊ว และนิยามตัวตนใหม่ว่า Quality Wellness พร้อมสร้างแบรนด์ใหม่อย่าง Peppermint Field และ Urban Mint

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.