Home > Hello Lists > สุวิมล มหากิจศิริ

สุวิมล มหากิจศิริ

534สุวิมล-มหากิจศิริ2_570x570_acf_cropped

คู่ชีวิตผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ ‘เจ้าพ่อเนสกาแฟ’ ด้วยคอยสนับสนุน ส่งเสริมให้กำลังใจ และอยู่เคียงข้างคุณประยุทธ มหากิจศิริ เสมอมา อีกทั้งยังเป็นคุณแม่ที่วิเศษของลูกๆ ทั้ง 3 คน ที่ปัจจุบันกลายเป็นนักธุรกิจใหญ่ ได้แก่ คุณตุ๊กดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ คุณกึ้งเฉลิมชัย มหากิจศิริ คุณณาอุษณา มหากิจศิริ ทัพพะรังสี ซึ่ง คุณสุวิมล มหากิจศิริ จะคอยดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ในทุกรายละเอียดของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเสมอ และคอยกำกับดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างในบ้านมหากิจศิริ ทุกวันนี้ นอกจากจะขอนั่งตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับลูกๆ ทุกคนแล้ว คุณสุวิมลยังทำหน้าที่เป็น ‘คุณลอร่า’ (แปลว่า คุณยาย ในภาษาฟิลิปปินส์) ที่น่ารักของหลานๆ ชายหญิงทั้ง 5 คนอีกด้วย