Home > Hello Lists > ถกลเกียรติ วีรวรรณ

ถกลเกียรติ วีรวรรณ

CEO, The One Enterprise
161

คุณบอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้พลิกโฉมทีวีเมืองไทย นำความรู้ปริญญาตรีด้าน Communication and Theatre ที่ Boston College และปริญญาโทด้าน Broadcasting  ที่ Boston University กลับมาสานฝันด้วยการเป็นผู้กำกับ ทั้งละครโทรทัศน์และละครเวที ปีนี้กำลังสร้างปรากฎการณ์ใหม่ ด้วยการเป็นผู้สร้างและผู้กำกับการแสดงละครเวทีอินเตอร์เรื่อง Waterfall a New Musical ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของเขาและยอดฝีมือจากบรอดเวย์ พร้อมด้วยทีมงานละครเวทีไทย เพื่อก้าวไปสู่เวทีโลก นอกจากนี้งานด้านการบริหารกลุ่มบริษัท ‘เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์’ ยังคงเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์  นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ได้นำทัพเดินหน้าไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในขั้นต่อไป

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.