Home > Hello Lists > ไท จิราธิวัฒน์

ไท จิราธิวัฒน์

178.ไท-จิราธิวัฒน์2_570x570_acf_cropped

รองประธานฝ่ายการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณไท จิราธิวัฒน์ เป็นบุตรคนที่ 2 ของคุณสุทธิชาติ และคุณแมรี่แอนน์ จิราธิวัฒน์ เขาจบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และการบัญชีจาก Claremont McKenna College สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้คุณไทยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ร้านราเมง Ippudo (อิปปุโดะ) ในประเทศไทย ตำรับราเมงสไตล์ฮากาตะจากเมืองฟุกุโอกะ โดยเชฟราเมงทีวีแชมเปี้ยน 3 สมัย ปัจจุบันมีกว่า 220 สาขาทั่วโลก คุณไทมีคุณอาทศ จิราธิวัฒน์ เป็นแบบอย่างในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และความมุ่งมั่นในการทำงาน ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย