Home > Hello Lists > ธนัญญา ธนากิจอำนวย

ธนัญญา ธนากิจอำนวย

182.ธนัญญา-ธนากิจอำนวย2_570x570_acf_cropped

คุณน้ำหวานธนัญญา ธนากิจอำนวย เป็นบุตรคนกลางของคุณมยุรฉัตร และคุณปิยะ ธนากิจอำนวย นักธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปรายใหญ่ของเมืองไทยที่มีแบรนด์ AIIZ เป็นเรือธง การไปศึกษาด้านศิลปะที่ New York University ของเธอไม่ได้เป็นเพียงการบ่มเพาะความรู้และประสบการณ์เพื่อกลับมาสานต่อธุรกิจครอบครัว หากแต่ยังเป็นอีกหนึ่งบททดสอบรักทางไกลกับสามี คุณคิดคงภัทร์ จิรมณีกุล แห่ง S.T. Diamond ซึ่งดูแลแบรนด์จิวเวลรี่หรูอย่าง Piaget เเละ Chopard ปัจจุบันทั้งคู่มีน้องธาร จิรมณีกุล มาเป็นโซ่ทองคล้องใจ หากมีเวลาว่างคุณน้ำหวานชอบวาดรูปและเดินชมงานศิลป์ตามแกลเลอรี่ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตและการทำงาน และมีแผนการจะเปิดตัวแบรนด์จิวเวลรี่ของตัวเองในเร็วๆ นี้