Home > Hello Lists > ฐาปน สิริวัฒนภักดี

ฐาปน สิริวัฒนภักดี

120.ฐาปน-สิริวัฒนภักดี2_570x570_acf_cropped

ทายาทผู้เข้ามาดูแลอาณาจักรเครื่องดื่มครบวงจรของผู้เป็นบิดา คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณหนุ่มฐาปน สิริวัฒนภักดี จบการศึกษาที่ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร ชีวิตครอบครัวสมรสกับศรีภรรยาคนสวย คุณยุ้ยปภัชญา สิริวัฒนภักดี เจ้าของโรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิ์ศาสตร์

คุณหนุ่มเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมายของเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน ด้วยการขยายธุรกิจไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศเมียนมา มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 2020 พร้อมก้าวสู่ Passion 2025 ซึ่งไทยเบฟได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices – DJSI เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็น Word Industry Leader ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets หรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เป็นปีที่ 4 โดยไทยเบฟนับเป็นบริษัทแรกในประเภทอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น World Leader ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืน

ทั้งนี้คุณหนุ่มยังได้เป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย จัดตั้ง Thailand Supply Chain Network (TSCN) สร้างเวทีความร่วมมือระหว่างบริษัท ใหญ่ กลาง เล็ก ในประเทศไทย และยังได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยที่เป็นผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืนระดับโลก เป็น DJSI World Industry Leader ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมอีกด้วย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และอีกหลายองค์กร ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ร่วมกันเนรมิต Big Event แห่งปี ‘Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX)’ ชูแนวคิด ‘พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก’ (Sufficiency for Sustainability) เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาสและสร้างเครือข่ายสังคมของการมีส่วนร่วมสู่การนำไปปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ใช้ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

นอกจากการบริหารธุรกิจ คุณหนุ่มให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมและชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพให้ชุมชน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข สนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา เยาวชน การรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการทำนุบำรุงศาสนา โดยคุณหนุ่มยังได้มีโอกาสเป็นไวยาวัจกร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารอีกด้วย

ถือเป็นผู้บริหารที่ให้ความใส่ใจทั้งในเรื่องธุรกิจและการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมไปพร้อมกัน โดยยึดหลักการดำเนินชีวิตมาจากคุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่สอนให้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ตามคำสอนของคุณพ่อ 4 คำ คือ การอดทนจะทำให้งานสำเร็จ เสียสละทำให้พ้นภัย เงียบทำให้มีสติ แล้วสติทำให้เกิดปัญญา ร่าเริงทำให้สุขภาพดี มองโลกในทางบวก และคำสอนคุณแม่ 4 ประโยค คือ สุขภาพเป็นของเราเอง เงินทองเป็นของคนอื่น อำนาจเป็นเรื่องชั่วคราว ชื่อเสียงเป็นเรื่องชั่วนิรันดร์ ซึ่งคุณหนุ่มได้นำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสมดุลกันได้เป็นอย่างดี

ส่วนงานอดิเรก คุณหนุ่มชื่นชอบเรื่องศิลปะและการถ่ายภาพ จึงทำงานร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และรับเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงาน ‘บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020’ (Bangkok Art Biennale) อีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถึงมกราคมหน้า ต่อเนื่องจากงาน BAB 2018 ที่ได้สร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการอาร์ตระดับโลกมาแล้ว รวมไปถึงอีกหนึ่งงานอดิเรกที่คุณหนุ่มรู้สึกผ่อนคลายนั่นก็คือ ‘การอ่าน’ จึงไม่แปลกที่เขาจะมีหนังสือเป็นของสะสมมากมาย