Home > Hello Lists > ธีระ ฉันทสวัสดิ์

ธีระ ฉันทสวัสดิ์

a261

คุณต่าย-ธีระ ฉันทสวัสดิ์ หรืออาจารย์ต่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ แฟชั่น และสิ่งทอ สำเร็จการศึกษาจาก Central Saint Martins มหาวิทยาลัยด้านศิลปะชั้นนำ ก่อนกลับมาริเริ่มแบรนด์ห้องเสื้อของตัวเองที่ชื่อ Rabbit Habit ต่อเนื่องด้วย แบรนด์ T-ra ที่สร้างชื่อและเป็นที่รู้จักในแวดวงแฟชั่นเป็นอย่างดี คุณต่ายยังเป็นอาจารย์สอนแฟชั่นให้สถาบันต่างๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในอีกด้านหนึ่ง คุณต่ายเป็นผู้ทำงานด้านการพัฒนาผ้าไทยให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยออกแบบลวดลาย แนะนำการใช้สี ไปจนถึงสร้างแพตเทิร์นชุดให้ชาวบ้าน นำไปสร้างสรรค์ผลงาน กระทั่งส่งออกต่างประเทศมีรายได้ดูแลครอบครัว รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ประกอบการต่างๆ ในช่วงวิกฤติโควิดได้เดินหน้าสู้ต่อไป

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.