Home > Hello Lists > ม.ล.ธีรเชษฐ์ โสณกุล

ม.ล.ธีรเชษฐ์ โสณกุล

a264

คุณหม่อม-ม.ล.ธีรเชษฐ์ โสณกุล ตำแหน่ง MD, Big Jet Travel บุตรชายของ พ.อ.พิเศษ ม.ร.ว.ถวัลย์มงคล โสณกุล และคุณหญิงสนทนา โสณกุล ณ อยุธยา จบปริญญาตรี Marketing จาก Richmond College ปริญญาโท International Marketing จาก Surrey European Management School, University of Surrey ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท บิ๊กเจท ทราเวล สมรสกับคุณโอปอ-กุลศรา โสณกุล ณ อยุธยา มีทายาท 2 คน คือน้องมั้งค์-กุลมงคล และน้องมิ้ม-ศิรมงคล โสณกุล ณ อยุธยา คุณหม่อมสนใจการทำอาหารมาตั้งแต่เล็ก ทั้งอาหารฝรั่งและอิตาเลียน ช่วงที่ผ่านมายังได้เริ่มทำอาหารไทยและอาหารจีน โดยศึกษาจากรายการอาหาร มีงานอดิเรกคือถ่ายภาพสัตว์ ยึดหลักทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุด และอยากทำอะไรให้รีบทำ ดีกว่าไม่มีโอกาส

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.