Home > Hello Lists > ทิพาณัท เลณบุรี

ทิพาณัท เลณบุรี

176.ทิพาณัท-เลณบุรี2_570x570_acf_cropped

ผู้บริหารคนเก่งแห่งเดอะ สวอท์ช กรุ๊ป กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลก คุณมีมี่ทิพาณัท เลณบุรี มีจากประสบการณ์ในการบริหารสินค้าลักซ์ชัวรี การจัดซื้อ การตลาด และแบรนดิ้ง รวมถึงดูแลฝ่ายการเงินมาเป็นเวลานาน ด้วยการบริหารงานอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คุณมีมี่จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ทั้งยังเป็น Vice President ของ OMEGA ประเทศไทย เธอเป็นคนไทยเพียงคนเดียวและเป็นผู้หญิงคนแรกที่รับหน้าที่นี้อย่างยาวนาน หัวใจในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จของคุณมีมี่ก็คือการให้ความสำคัญกับพนักงานและความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ เพื่อให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์