ทิพาณัท เลณบุรี
H!List

ทิพาณัท เลณบุรี

Country Manager of the Swatch Group Thailand & Malaysia

ผู้บริหารหญิงเก่งแห่งเครือ เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย กลุ่มบริษัทซึ่งผลิตแบรนด์นาฬิกาอันดับหนึ่งของโลก ด้วยประสบการณ์และการบริหารงานอันเป็นที่ยอมรับในระดับโลก คุณมีมี่จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งเป็นคนไทยเพียงคนเดียว และเป็นผู้หญิงคนแรก ในการดำเนินงานมาอย่างยาวนาน ของเครือ เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป ประเทศไทยและ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้เธอยังเป็น Vice President ของ แบรนด์ดังอย่าง OMEGA ประจำประเทศไทยอีกด้วย