ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์
ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์
H!List

ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณบี- ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ บุตรสาวคนสุดท้องของเจ้าสัวธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ เริ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการช่วยเหลือสังคมมากว่า 20 ปี ทำให้ดีทีจีโอ เป็นองค์กรแรกจากประเทศไทยได้รับรางวัลระดับโลก World’s Most Ethical Companies 2019 ส่วนคุณบีเคยได้รับรางวัล Heroes Of Philanthropy จาก Forbes Asia ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิพุทธรักษาเพื่อการศึกษาของเยาวชนซี่งก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมย์ของคุณพ่อกับคุณแม่และครอบครัวเจียรวนนท์

เธอสมรสแล้วกับ ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เชลล์ฮัทเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด และร่วมกันก่อตั้ง Blue Carbon Society เพื่อรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม