Home > Hello Lists > วสุวัส คูหาเปรมกิจ  

วสุวัส คูหาเปรมกิจ  

MD, Jin Thai Heng Brand Strategist & Product Development, Holiday Pastry
406.วสุวัส คูหาเปรมกิจ-2

‘คุณไท้-วสุวัส คูหาเปรมกิจ’ ลูกคนเล็กของคุณกีรติพงษ์ และคุณกาญจนา คูหาเปรมกิจ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 ทั้งปริญญาตรีด้าน Marketing จาก Suffolk University สหรัฐฯ และปริญญาโท Strategic Marketing จาก Imperial College London อังกฤษ กลับมาเมืองไทย ก็เข้ามาช่วยธุรกิจขายส่งทองรูปพรรณห้างทองจิ้นไถ่เฮงของครอบครัว และศูนย์ค้าทองคำแท่ง GCAP GOLD ผลงานหลักๆ คือ การช่วยวางแผนเชิงกลยุทธ์ นำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าพรีออร์เดอร์ผ่านออนไลน์ได้ และมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน นอกจากงานหลัก คุณไท้ยังสนุกกับการทำแบรนด์ร้านขนม Holiday Pastry หลังจากเปิดหน้าร้านออนไลน์มา 2 ปีกว่า ปีนี้จะเปิดแฟล็กชิพ สโตร์ที่โครงการ OURS 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.