Home > Hello Lists > ดร.วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ

ดร.วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ

c147

ซีอีโอหญิงคนแกร่ง ทายาทรุ่นที่ 2 แห่งธุรกิจสีและเคมีภัณฑ์ คุณแอนนี่-ดร.วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้าน Business Administration จาก European International University นอกจากความสำเร็จในการสานต่อธุรกิจแบรนด์ผลิตภัณฑ์ปลาเบ็ดของครอบครัวจนมีชื่อเสียง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่างไทยเลือกใช้มานานกว่า 50 ปี คุณแอนนี่ยังให้ความสำคัญด้านการช่วยเหลือสังคมเป็นนักจิตอาสาตัวยง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย ฯลฯ คุณแอนนี่มองว่า วิกฤติที่ผ่านมาเป็นวัคซีนชั้นดีที่ทำให้ยังตั้งสติและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ โดยต้องยอมรับแล้วปรับตัว แม้การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ากลัวแต่ไม่เท่ากับการหยุดนิ่ง ดังนั้นต้องไม่หยุดที่จะคิดและต่อสู้

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.