วันเพ็ญ ศักดาทร
วันเพ็ญ ศักดาทร
H!List

วันเพ็ญ ศักดาทร

คุณ วันเพ็ญ ศักดาทร เธอมีการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์แนว Wearable Art ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทำให้เป็นที่รู้จักและชื่นชมของวงสังคม แม้ว่าเราจะเห็นเธออยู่เป็นระยะๆ ในสังคมเมืองหลวง แต่เธอเลือกที่จะใช้ชีวิตกับ คุณฮาเก็น เดิอร์คเซิน กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่บ้านเกิด จ.เชียงใหม่ หลังเออร์ลี่รีไทร์จากธุรกิจครอบครัว บริษัท นิยมพานิช จำกัด

วันเพ็ญ ศักดาทร

วันเพ็ญ ศักดาทร

เธอหันมาช่วยเหลือสังคมที่เชียงใหม่อย่างต่อเนื่องนับ10 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ญาติสนิท มิตรสหาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอพักให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร อ.เชียงดาว  อ.แม่แจ่ม และ อ.อมก๋อย ล่าสุดเธอได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่