Home > Hello Lists > วสุวัส คูหาเปรมกิจ

วสุวัส คูหาเปรมกิจ

433.วสุวัส-คูหาเปรมกิจ2_570x570_acf_cropped

ลูกชายคนสุดท้องของคุณกีรติพงษ์ และคุณกาญจนา คูหาเปรมกิจ เจ้าของธุรกิจค้าทองรูปพรรณส่งร้านทองจิ้นไถ่เฮง และศูนย์ค้าทองคำแท่ง Globlex Gold หลังจากปล่อยให้พี่ชาย คุณเซนต์ธราภุช และคุณฮิมอิสริยะ คูหาเปรมกิจ โลดแล่นอยู่ในแวดวงสังคมไทยมาก่อนหน้า พอคว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 ทั้งในระดับปริญญาโทด้าน Strategic Marketing จาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ และปริญญาตรีด้าน Marketing จาก Suffolk University สหรัฐอเมริกา มาได้ คุณไท้วสุวัส คูหาเปรมกิจ ก็เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาธุรกิจที่บริษัททรูอยู่พักใหญ่ และเพิ่งกลับมาช่วยธุรกิจครอบครัว ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ห้างทอง จิ้นไถ่เฮง จำกัด