Home > Hello Lists > วิวรรณ กรรณสูต

วิวรรณ กรรณสูต

c206

ผู้บริหาร แม็กซ์ อิมเมจ ผู้นำด้านงานอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ คุณป้อม-วิวรรณ กรรณสูต บุตรีของ น.พ.วิโรจน์ และคุณประณม กรรณสูต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก California State Polytechnic University สหรัฐอเมริกา ในช่วงปีที่ผ่านมา คุณป้อมได้นำแม็กซ์ อิมเมจ ปรับเข้าสู่ Virtual Platform ทั้งในรูปแบบของ Events, Seminar & Conference & Webinar โดยเน้นการจัดอีเวนต์ ที่เป็น lifestyle และ family ที่กำลังเป็นเทรนด์ในขณะนี้ อีกด้านหนึ่ง คุณป้อมเป็นกรรมการมูลนิธิแองเจิลวิงส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับคุณปุ๋ย- ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับเด็กๆ ในเวลาว่าง คุณป้อมมักปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พร้อมกับสวนผลไม้ที่บ้านริมปิง ในจังหวัดเชียงใหม่

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.