Home > Hello Lists > วรจรรย์ เที่ยงธรรม

วรจรรย์ เที่ยงธรรม

420.วรจรรย์-เที่ยงธรรม12_570x570_acf_cropped

ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ ‘หัวใจเบิกบาน’ ทั้งยังเป็น Water Sommelier หรือ ‘นักชิมน้ำคนแรกของประเทศไทย’ ที่ผ่านการรับรองจากวิทยาลัยโดเมนส์ในเยอรมนีให้เป็น 1 ใน 180 คนทั่วโลก ที่สามารถแนะนำการดื่มน้ำสำหรับวารีบำบัดธรรมชาติและการดื่มน้ำเชิง Gastronomy คุณปอวรจรรย์ เที่ยงธรรม เป็นบุตรสาวคนเล็กของ พล.. เจริญศักดิ์ และคุณอรวรรณ (โพธิรัตนังกูร) เที่ยงธรรม จบปริญญาโท Information Systems จาก London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ เธอเป็นนักธุรกิจคนเก่งแห่งอัลก้า พลัส เจ้าของแหล่งน้ำแร่อัลคาไลน์ธรรมชาติและโรงงานมาตรฐานสากล ด้านครอบครัว เธอเป็นคุณแม่ของ 3 ใบเถา น้องปินวรลาภา น้องปัญพิชชาภา และน้องเปยวรวรรณวลัย โลจายะ