เปิดใจการจัดบ้านในสไตล์จีนแอนทีคโมเดิร์นของ ‘นันทินี แทนเนอร์’