ราศีกุมภ์

21 .. - 19 ..


ประจำวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562

ชีวิตคือการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอน แต่ละก้าวล้วนสำคัญ  คุณกำลังเดินหน้าสู่ทิศทางใหม่ๆแล้ว  อะไรที่ใช้การไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางไป  หนทางข้างหน้าน่าตื่นเต้น จะมีโอกาสใหม่ๆ ความรักใหม่ๆ  คุณรู้สึกได้ลึกๆว่ามีสิ่งดีๆรออยู่ พระอาทิตย์เริ่มฉายแสง และคุณพร้อม คุณเข้มแข็งเป็นอย่างมากทั้งกายใจ

เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับทุกอย่าง อยากทำอะไรก็จะได้ทำเลย ลงมือเลย การเงินดี ความรักดี การงานดี ทุกอย่างพร้อมมาก  ถ้ามีโอกาสใหม่ๆอะไรเข้ามาอย่าได้รีรอ คว้าไว้ เพราะนี่คือเวลาของการเริ่มต้นอย่างสดใส