ราศีกุมภ์

21 .. - 19 ..


ประจำวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563

ถ้าเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทาง ตอนนี้คุณก็อยู่กึ่งกลางเส้นทาง อยู่ระหว่างทางที่ขรุขระเล็กน้อย แต่จะถอยกลับก็มาไกลเกินไป แต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายเสียที เกือบถอดใจ แต่ก็ยังไหวอยู่ มีความขัดแย้งไม่ลงรอย มีการแข่งขัน แต่ชีวิตส่วนตัวก็อิ่มรัก มีความรัก มีคนรัก ชีวิตแกว่งเหวี่ยงไปมาระหว่างความสุขและความทุกข์ ความดีงามและอุปสรรค ทั้งหมดเป็นโจทย์ให้คุณได้ฝึกปรือ และเพิ่มปัญญา เพิ่มเมตตา ตรงกึ่งกลางของเส้นทางนี้อาจมีอะไรบางอย่างจบสิ้นลงก็เพื่อคุณจะได้ไปต่อ เมื่อถึงปลายทางแล้ว คุณจะรู้เองว่า แต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมัน ระหว่างนี้จัดใจให้ดี