ราศีกรกฎ

23 มิ.. - 23 ..


ประจำวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2563

เป็นเดือนของการทำทุกอย่างให้สมดุล อะไรที่หนักกายหนักใจก็ต้องหัดทิ้งไปให้เบาลง ปล่อยวาง ปล่อยไป ด้วยความที่รู้สึกหนักๆ หน่วงๆ ในทุกเรื่อง เดือนนี้ได้เวลาสำหรับการปลดปล่อย ทั้งสิ่งของที่ไม่ต้องการ การงานที่เป็นภาระโดยไม่จำเป็น การเงินก็เช่นกัน ถ้าอะไรที่เกินมาและเป็นภาระก็หาทางจัดจำหน่ายออกเพื่อให้ทุกอย่าง มีความหมุนเวียนเข้าสู่สมดุล แม้แต่เพื่อนที่ไม่เข้าท่า ความคิดที่เป็นขยะ นิสัยที่เยอะเกิน ก็ได้เวลาปลด ปล่อย ตัด ทำให้น้อยลง เบาลง จะได้เดินหน้าได้อย่างเต็มที่และเบาสบาย เหลือไว้แต่สิ่งที่จำเป็น มีคุณภาพ และให้ความสบายใจ ให้ความกระตือรือร้น ให้ไฟในชีวิต