Cancer

23 มิ.ย. - 23 ก.ค.

น่าจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามา เป็นโอกาสของการเริ่มต้นใหม่ เป็นไปได้ทั้งโอกาสทางการเงิน และโอกาสทางความรัก และอาจเป็นไได้ทั้งสองอย่างคุณมีเรื่องผิดหวังกับคนอยู่ แน่นอน แต่ก็มีคนเข้ามาใหม่ทำให้ชื่นใจด้วย
คนที่เข้ามาในชีวิต หรือ คนที่มีความสำคัญกับชีวิตในตอนนี้ ดูจะเป็นคนที่มีความมั่นคงกับชีวิตแล้ว มีอาณาจักรของตนเองชัดเจน คุณต้องฟันฝ่าความหวาดระแวงในตัวเอง ความช่างคิดคำนวณ คิดเล็กคิดน้อยไป และเปิดกว้างให้คนแปลกหน้าและ ความสนุกสนานของชีวิตเข้ามา เพราะโอกาสใหม่ๆของชีวิตอาจเข้ามาโดยไม่รู้ตัว การเงินมีการเจรจาที่คุณอาจจะคิดคำนวณเกินไป ทำให้บางอย่างหลุดมือ แบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย