ราศีมังกร

22 .. - 20 ..


ประจำวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

เป็นช่วงที่ค่อนข้างเครียดและใช้ความคิดเยอะในทุกๆเรื่องรอบๆตัว  ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญหลายๆอย่าง  แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนักว่าจะไปทางไหน เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่แม้จะรงบรวมเหตุผลข้อมูลมากมายอย่างไร สุดท้ายแล้วอยากให้ใช้ความรู้สึก สัญชาตญาณเป็นตัววัด  ช่วงนี้อาจมีเรื่องขัดแย้ง ไม่เข้าที่เข้าทาง มีการเจรจาในหลายๆด้าน หันไปทางไหนก้ไม่น่าพอใจไปเสียหมด เรื่องความรักก็เริ่มลังเล เริ่มเห็นด้านที่ไม่น่าพิสมัย  พักผ่อนเยอะๆ ออกกำลังกายเยอะๆอาจช่วยได้ ช่วงท้ายๆปักษ์ อาจจะมีข้อมูลหรือข่าวสารเข้ามาช่วยให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้น