ราศีเมถุน

14 มิ.ย. - 14 ก.ค.


ประจำวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562

เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสที่จะเป็นคนให้มากกว่ารับ  ให้เวลา ให้โอกาส ให้ความสุข ให้ความรัก ให้ทรัพยืสิน ยิ่งให้คุณจะยิ่งรู้สึกเต็ม ยิ่งรู้สึกสุขยิ่งให้ยิ่งได้ และเป็นการเปิดหัวใจให้กว้างขึ้น ไม่ติดอยู่กับโลกที่แบ่งขาวดำ ดีเลว หอมเหม็น  อาณาเขตหัวใจจะกว้างขึ้น มีความสุขขึ้น  เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ อยากทำอะไรใหม่ๆ จะมีการเดินทาง โยกย้ายสถานที่ ได้พบเพื่อนเก่าๆ ได้เจอคนที่ใกล้ใจกัน เหมือนกัน คล้ายกัน และจะหายจากโรคเก่าๆ  คุณมีความแน่วแน่ที่จะทำสิ่งที่อยากทำ และเมื่อทำแล้วก็จะประสบความสำเร็จดีทีเดียว  สิ่งดีๆรอคอยอย่าจริงจังมาก สนุกสนานหน่อย