ราศีสิงห์

24 .. - 23 ..


ประจำวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

คุณจะรู้สึกว่าชีวิตจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น สอดคล้องไปกับความรู้สึกภายในตัวเองมากขึ้น มีความสุขขึ้น มีเหตุการณ์เคลื่อนไหวรวดเร็วน่าตื่นเต้นมากขึ้น ข่าวดีเข้ามาเป็นระยะๆ คุณมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นมาก เดือนนี้อาจมีการเดินทางเคลื่อนย้าย ไปโน่นมานี่มากขึ้น มีการเดินทางสู่ที่ใหม่ๆ การเงินอุดมมั่งคั่งมากขึ้นเยอะ แต่ความเบื่อหน่ายลึกๆยังไม่หายไปไหน มีคนที่มีอิทธิพลในชีวิตอยู่สองสามคน ที่พร้อมจะหนุนหลังคุณเต็มที่ สิ่งที่ควรทำตอนนี้คือเปิดตัว เปิดใจให้กับคนรอบด้านมากขึ้น วางใจในชีวิตมากขึ้น ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นเสมอ