ราศีมีน

20 .. - 20 มี..


ประจำวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

เดือนนี้ชาวราศีมีนจะหมกมุ่นเรื่องเงินๆทองๆมากกว่าเรื่องใดๆ คุณกำลังเรียนรูู้เรื่อง ความไม่แน่นอนของกระแสเงิน  ยิ่งคนที่ทำงานอิสระ จะยิ่งต้องคิดวางแผนเรื่องนี้ การเงินสะพัดมาก เข้ามาออกไป และต้องคิดเรื่องการจัดสรร จัดการ โยกย้ายเงินทุนเงินทอง อันไหนเก็บ อันไหนใช้ คุณจะพบว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือมุมมองเรื่องการเงินโดยสิ้นเชิง  คุณจะพบว่า ฟ้ากำหนดให้เกิดเหตุการณ์ณ์ที่ทำให้คุณต้องเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญ ไม่ว่าคุณมีเงินในกระเป๋าจำนวนเท่าไหร่ก็ตาม ใช้เวลาลำพังเพื่อใคร่ครวญชีวิตบ้างจะดีมาก