ราศีมีน

20 .. - 20 มี..


ประจำวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563

มีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตหรือเซ็งอยู่ไม่น้อย อะไรๆ ก็ดูไม่น่าพอใจไปหมด น่าเบื่อไปหมด ทั้งที่ชีวิตก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น คุณยังเป็นดาวดวงเด่น คุณมีความสามารถ และยังมีกิจกรรมต่างๆ หลายอย่างที่ขับเคลื่อนชีวิตอยู่ ณ ตอนนี้ แต่เนื่องจากมุมการเงินไม่ค่อยจะคล่องตัวนัก และอาจจะถึงขั้นขัดสน ทำให้พาลกระทบทุกด้านของชีวิตไปด้วย โปรดระลึกไว้ว่าชีวิตกำลังขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แม้ว่าจะช้าหน่อย ปล่อยให้ญาณหยั่งรู้นำทางคุณเองว่าจะต้องทำอะไร ต่อไป ทุกอย่างคุณรู้ดีอยู่แล้ว ว่าอะไรเป็นอะไร แค่ต้องเงี่ยหูฟังตัวเองให้มากขึ้นเท่านั้นเอง แล้วพลังทั้งหมดจะกลับมา