ราศีมีน

20 .. - 20 มี..


ประจำวันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

มีเรื่องสำคัญๆ เกิดขึ้นในชีวิตแล้วทำให้คุณเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิต และดูเหมือนคุณจะรับมือกับสถานการณ์ของชีวิตในทางที่ดีงามและด้วยความเข้าใจ คุณเริ่มติดดินและคืนสู่สามัญมากขึ้น และเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรที่สำคัญสำหรับชีวิต มีความผิดหวังกับอะไรบางอย่างอยู่บ้าง แต่ในความท้าทาย คุณรู้สึกมีความสุขสงบในใจลึกๆ คุณจะได้เงินก้อนจำนวนหนึ่ง ที่สามารถนำไปเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่อยากทำได้เลย แต่ก็จะมีบรรยากาศของความขัดแย้งอยู่ในกลุ่มงานอยู่บ้าง มีโอกาสได้ใกล้ชิดดูแลคนสำคัญๆ ในชีวิตมากขึ้น และนั่นทำให้คุณรู้สึกดี